ข่าวคราว/ความเคลื่อนไหว

 พิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

 


 

 

ประกาศผู้ผ่านการเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557

 

 pdfpdf_output

 

อ่านออนไลน์

 

 

 


 

 

 

ประกาศวิทยาลัย .... 

 

เข้าร่วมอบรมหลักสูตรมารยาท | ขออนุเคราะห์เข้าร่วมโครงการ

 

 


 

 

 ประกาศ ...

แจ้งนักศึกษาที่จะเรียนปรับพื้นฐานปีการศึกษา2557 ให้มารับสติ๊กเกอร์ติดรถได้ที่
ิทยาลัยชุมชนยะลา ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 8.30-16.30 น.

 

ประกาศผู้ผ่านการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557

 

 

 


 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอนุปริญญา ปี2557 วชช. ยะลา

 

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอนุปริญญา ปี2557 วชช. ยะลา


       

   

ประชาสัมพันธ์

 

 ปฏิทินการดำเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

 

นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

คำสั่งวิทยาลัย   |  ปฏิทิน     

 

 

ประกาศเมื่อ 06/11/2556 

---------------------------------------------------------------- 

 

 

 


 

วิทยาลัยชุมชนยะลา
เลขที่ 2 ถ.สุขยางค์ 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
โทร. 073-216646-7 แฟกซ์ 073-216648 

  

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

จำนวนผู้ออนไลน์

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไปออนไลน์