ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา...
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา...
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่องรับสมัครวิทยากรภายนอก เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมาก ในระยะเวลาที่ดำเนินการฝึกอบรมที่จำกัด...
📣ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 ณ...
วันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลายะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา...
วันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา ผ.ศ.วิจิตร ศรีสุวิทธานนท์...
วิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2564 สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดาวน์โหลดใบสมัคร...
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยข้าราชการ...
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปข่าว