ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
รายวิชาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา...
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่อง การรับสมัครผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา รับสมัครระหว่างวันที่ 26...
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์...
📢 ข่าวดีสำหรับศิษย์เก่า วชช.ยะลาที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 📚 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา...
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 เข้าเรียนหลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16-26 มิถุนายน 2563...
วิทยาลัยชุมชนยะลา ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3...
วชช.ยะลาจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานการศึกษาออนไลน์สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563 ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม...
ด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ว่างลงจำนวน 2 ตำแหน่ง สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนในการประชุมครั้งที่ 4/2563...
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์...
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์...
วิทยาลัยชุมชนยะลา ตั้ง “ตู้ปันสุข” แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือผู้เดือนร้อนในช่วงโควิด-19 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นำโดยนายวิชาพร...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปข่าว