ข่าว วิทยาลัยชุมชนยะลา
วิทยาลัยชุมชนยะลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ...
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 วันที่ 25 ที่ อาคาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี...
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"...
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 วันที่ 25 ที่ อาคาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี...
วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์...
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณวัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา...
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นวิชาการตลาดดิจิตอล ของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง...
วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์...
วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 วิทยาลัยชุมชนยะลานายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา...
ประกาศ วิทยาลัยชุมชนยะลา
ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอาคารสำนักงาน 2 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง --------------------------------------------------------------------------------------------------------
คลิปข่าว