วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่ชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นำโดยนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) และคณะทีมงานบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการดำเนินงานประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ ของวิสาหกิจชุมชน โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน โดยกลุ่มชุมชนจุฬาภรณ์พัฒนา10 พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือถึงข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและสรุปผลการประเมินศักยภาพผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ทีมวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพในชุมชนของนักเรียนในจังหวัดยะลา โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงในกิจกรรมชุดสนุกปลูก "ปลูกดิน - ปลูกน้ำ" โดยมีนายศิริศักดิ์ บางัสสาเร๊าะ วิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา และนายกามาล อับดุลเลาะ เจ้าของอิหซานฟาร์มยะลา ผักสลัดระบบไฮโดรโปนิกส์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่องรับสมัครวิทยากรภายนอก
          เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายมีจำนวนมาก ในระยะเวลาที่ดำเนินการฝึกอบรมที่จำกัด วิทยาลัยชุมชนยะลาจึงจำเป็นต้องจัดจ้างวิทยากรภายนอก จำนวน 3 สาขาวิชา 26 หลักสูตร
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

 รายละเอียดรับสมัครวิทยากรภายนอก

https://drive.google.com/file/d/1AfwNK4C2-P1YEuMrskgVx0LmBMDqKaji/view?usp=sharing
ใบสมัครวิทยากรภายนอก

https://drive.google.com/file/d/1BYzQZ9gxunUlWHQTgYpsj4cqPtCIyeEV/view?usp=sharing

 

            วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการบริหารจัดการกลุ่มที่ดีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ ห้องประชุมวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

          จากการจัดโครงการในครั้งนี้ชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และทุกคนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีความเข้าใจ และรับปากพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนตนเองให้มีความสมบูรณ์ยิ่งๆขึ้นไป

 

 

 

📣ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 - 30 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และวิทยาลัยชุมชนยะลาศูนย์อำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 📚 จบ ม.6 หรือเทียบเท่า เรียนเสาร์-อาทิตย์ มาสมัครเรียน วชช.ยะลากันนะคะ ประหยัด ใกล้บ้าน ตอบโจทย์คนทำงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ วชช.ยะลา หลักสูตรอนุปริญญา 2564
ระเบียบการ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาปีการศึกษา 2564
ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนยะลา