วันที่ 18 มกราคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ฝึกงาน ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนยะลา ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 20 มกราคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการ พนักงานราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันวิทยาลัยชุมชน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 อาคารเรียน 5 ชั้น วิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

 

📣หลักสูตรระยะสั้นมาแล้วจ้า

วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น)

👩‍💻 หลักสูตรคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (จำนวน 40 ชั่วโมง) รุ่นที่ 1/2565

🚩สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 21 มกราคม 2565
⛔️ รับจำนวนจำกัด เพียง 20 คนเท่านั้น ‼️

✔️ค่าสมัคร 410 บาท
💡 สิ่งที่จะได้รับหลังจบหลักสูตร
👉🏻 ประกาศนียบัตรรับรอง

⏰️ เริ่มเรียนวันที่ 29 มกราคม 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2565 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์)
เวลา 09.00-15.00 น.

📚 วิธีการสมัครง่ายๆ เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ด
หรือคลิ๊กลิ้งค์

☎️ สอบถามเพิ่มเติม งานหลักสูตรพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพและคุณภาพชีวิต (หลักสูตรระยะสั้น) ศูนย์วิจัยฯ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยชุมชนยะลา โทร 064-474-4704 คุณโนรฮีดายะห์ ยะโกะ (อ.โน๊ต) / 080-875-1184 คุณสุนันทา แก้วสามเขียว (อ.ฝน) 

 

             วันที่ 19 มกราคม 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วย นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา และคณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมุสลิมตามแบบสากล รุ่นที่ 1/2565 ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประชาชนในพื้นที่บ้านลูโบะปันยัง ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน
             การอบรมดังกล่าวนั้นสอนตั้งแต่การเรียนรู้วิธีการวัดตัว ตลอดจนการวาดแพทเทิร์นเบื้องต้น เพื่อนำไปสู่กระบวนการตัดเย็บต่อไป โดยมีนางสาวสาเร๊าะ เลาะแม เป็นวิทยากรในการสอน
ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีพื้นฐานความรู้ในด้านการวัดตัว การสร้างแพทเทิร์น โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปต่อยอดพัฒนาในการตัดเย็บเสื้อผ้า เพื่อต่อยอดประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป
             โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2565 ณ ที่ทำการกลุ่มสตรี ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
อ่านเพิ่มเติม


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศวิทยาลัยชุมชนยะลา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------