ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 19 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 19 กันยายน 2562ทางเว็บสมัคร :: https://iccs.thaijobjob.com

รายละเอียด :: http://www.bcca.go.th/uploads/userfiles/files/Jobiccs(1).pdf

 

 

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ดูระบบคอมฯและเว็บไซต์ ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 09-21 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามแนบดังนี้

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม​ 2562​ นายอับดุลการิม รามันห์สิริวงศ์ รองประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา นายต่วน อับดุลเล๊าะ ดาโอ๊ะมูลียอ อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดยะลา นายสนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และคณะอาจารย์วิทยาลัยชุมชนยะลา ตรวจเยี่ยม นิเทศนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาอำเภอรามัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และเยี่ยมชมของฝากโกตาบารู "ข้าวเหนียวปิ้ง แมะมี" ชมขั้นตอนการทำข้าวเหนียวปิ้งสูตรดั้งเดิม

 

 

 

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมปรึกษารวมกับเครือข่ายองค์ชุมชน ตำบลยุโป ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 972 บ้านครองทรายใน

 

 

 

 

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ให้สัมภาษณ์ถึงนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ปีการศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ) ในความรับผิดชอบของ วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ส่งทีมนักข่าวลงพื้นที่ทำข่าวโดยได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียน บันทึกบรรยากาศการเรียนการสอน ในส่วนการเรียนการสอนช่วงเช้าวันนี้ นางลักขณา ญาณภาพผู้ อำนวยการสำนักอำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และนายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตราจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลา พบปะพูดคุยกับนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดการบันทึกรับรับรายจ่ายการทำบัญชีครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อต้องการให้นักศึกษารู้พฤติกรรมการใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษาเองแล้ว ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ในส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายนักศึกษาลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ณ หมู่1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายสนิท รัตน์ซ้อน เป็นวิทยากรในการบรรยาย