วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ.ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารของสถาบันวิทยาลัยชุมชนนั้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ ซึ่งถือสำคัญในการนำพาวิทยาลัยชุมชนยะลาของเราไปสู่เป้าหมายเเละความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว^^ 

 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมพิธีเปิดและวิ่งในงาน เนื่องในวันครบรอบ 109 ปี โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา สร้างสีสันเมืองยะลาพร้อมการจัดหารายได้เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานการเปิดงานฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 3,500 คน สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และมิตรภาพต่างวัยร่วมกัน      

"สวยอ่ะ เก๋ไก๋ มีลายและแบบเป็นของตัวเอง ปลื้มหนักมาก......"ผลงานการทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมและกระเป๋าผ้ามัดย้อม

ท่านใดสนใจ อยากมีผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมเป็นของตัวเอง สร้างเป็นอาชีพ สามารถสมัครได้ที่ วิทยาลัยชุมชนยะลา โทร. 073-216-646

#วิทยาลัยชุมชนยะลา #ส่งเสริมอาชีพ#การจัดอบรมหลักสูตรการประยุกต์ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก #กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมและกระเป๋าผ้ามัดย้อม รุ่นที่1/2561

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยขุมชนยะลา ครั้งที่ 6 พุทธศักราช 2561 ณ ห้องประชุม วิทยาลัยชุมชนยะลา คลิกเพื่อติดตามการประชุมตามหัวข้อต่อไปนี้