วันที่ 3 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ให้สัมภาษณ์ถึงนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ปีการศึกษา 2562 ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญาสายอาชีพ) ในความรับผิดชอบของ วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ส่งทีมนักข่าวลงพื้นที่ทำข่าวโดยได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียน บันทึกบรรยากาศการเรียนการสอน ในส่วนการเรียนการสอนช่วงเช้าวันนี้ นางลักขณา ญาณภาพผู้ อำนวยการสำนักอำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และนายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตราจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลา พบปะพูดคุยกับนักเรียนทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดการบันทึกรับรับรายจ่ายการทำบัญชีครัวเรือน ทั้งนี้เพื่อต้องการให้นักศึกษารู้พฤติกรรมการใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษาเองแล้ว ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ในส่วนกิจกรรมช่วงบ่ายนักศึกษาลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ณ หมู่1 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายสนิท รัตน์ซ้อน เป็นวิทยากรในการบรรยาย

 

 

 

 

หลักสูตรนวดแผนไทย รุ่นที่ 1/2562 วิทยาลัยชุมชนยะลา เปิดบริการนวดภายในงานถนนคนเดิน ระหว่างวันที่ 2-​4 สิงหาคม 2562 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก #วิทยาลัยชุมชนยะลา #หลักสูตรนวดแผนไทย #เพียงชั่วโมงละ99บาทเท่านั้น

 

 

 

 

 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ข้าราชการ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แสดงถึงความจงรักภัคดีและสำนักในพระกรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

 

 

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา และทีมงานวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่โรงเรียนคุรุชนพัฒนา ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดโครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ต้นแบบ โดยกิจกรรมวันนี้เป็นการฝึกอบรมการทำชาชักสำหรับเยาวชน ทั้งนี้เพื่อต้องการให้นักเรียนได้รับความรู้การทำชาชักและเทคนิคเคล็ดลับความอร่อยในการทำชาชักจากวิทยากรผู้สอน เพื่อนำไปพัฒนาฝีมือต่อยอดให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวต่อไป

 

 

 

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน ศูนย์อำเภอเบตง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โดม โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อ่านต่อเพิ่มเติม https://www.facebook.com/yalacc/photos/pcb.2918174998406631/2918174775073320/?type=3&theater