วันที่ 25 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้เกียริติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่องการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองกับการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย โดยมีนางสาวสุนทรีพรรณ กำปั่นทอง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนยะลา อาจารย์สามารถ สาและ อาจารย์พิเศษวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนยะลา
โดยโครงการดังกล่าวจะมีการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มดังนี้ ในส่วนของการบรรยายช่วงเช้าเป็นหัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองกับการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย” โดยอาจารย์ไฟซอล ดาโอ๊ะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และสหกิจศึกษาประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในช่วงบ่ายจะเป็นการบรรยายต่อจากช่วงเช้าและแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อทำกิจกรรม สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เห็นความสำคัญของพลเมืองกับการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย และแสดงบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อสังคมได้อย่างเหมาะสม

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2941627109394753

 

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครจ้างเหมาบริการ เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ ตามเอกสารที่แนบมาดังนี้

 

วิทยาลัยชุมชนยะลา จังหวัดยะลา จะดำเนินการรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ พนักงานขับรถและเจ้าหน้าที่ดูระบบคอมฯและเว็บไซต์ ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 09-21 สิงหาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามแนบดังนี้

 

 

 

 

 

ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 19 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 19 กันยายน 2562ทางเว็บสมัคร :: https://iccs.thaijobjob.com

รายละเอียด :: http://www.bcca.go.th/uploads/userfiles/files/Jobiccs(1).pdf

 

 

 

 

 

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมปรึกษารวมกับเครือข่ายองค์ชุมชน ตำบลยุโป ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 972 บ้านครองทรายใน