ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาชั้นปีที่ 1 แจ้งรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่2/2561 และตารางการอบรมระบบลงทะเบียน on-line ในวันที่ 28-30 มกราคม 2562 รายละเอียดด้านล่างครับ

 

รายละเอียดรายวิชา

 

รายละเอียดตารางการฝึกอบรม

 

อ่านเพิ่มเติม

 

#วิทยาลัยชุมชนยะลา 

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

#สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

#กระทรวงศึกษาธิการ 

#การศึกษา

             #วิทยาลัยชุมชนยะลา คว้า 10 เหรียญทองขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง การแข่งขันมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ วิทยาลัยชุมชน7 จังหวัดภาคใต้ วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ณ เซ็ลทรัลฮอล ชั้น5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/150AD2q5qqCdX2EmeYdukyv-ZXdSymeFj/view?usp=sharing

 

 

อ่านเพิ่มเติม

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#มหกรรมวิชาการ

#การศึกษา

       วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 8 หลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 21 มีนาคม 2562 ท่านที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ โดยใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียว
ค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียนชั่วโมงละ 5 บาท + ค่าสมัคร 10 บาท 
เวลาเรียน จันทร์-ศุกร์. / เสาร์-อาทิตย์
หลักสูตรฝึกอบรม
หลักสูตรอาชีพ/บริการวิชาการ#วิทยาลัยชุมชนยะลา 

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

#สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

#กระทรวงศึกษาธิการ 

#การศึกษา

        วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ครู บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการสร้างงาน สร้างอาชีพ วิทยาลัยชุน7จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 7 ณ หาดใหญ่ฮอล ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชน7จังหวัดภาคใต้ร่วมออกบูทแสดงและจำหน่ายสินค้าทีเป็นจุดเด่นของแต่ละวิทยาลัย จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ทักษะทางอาชีพ และการแสดงบนเวที

 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติมคลิก

 


#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#การศึกษ

#งานมหกรรมวิชาการสร้างงานสร้างอาชีพวิทยาลัยชุน7จังหวัดภาคใต้ครั้งที่ 7

 

 

กำหนดการและแผนผังงาน "เบิกฟ้า วชช.ยะลา ครั้งที่ 7 ตลาดวิชาประชาชน ชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้" ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา