ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

กดลิ้งค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1LZoibyFLVDR0YeVZFIl7rxTv1kSo25dV/view?usp=sharing

 

ดูจากเพจ Facebook กดลิ้งด้านล่าง

 

https://www.facebook.com/yalacc/posts/3847272755496846

 

Welcome to CU E - Library ระบบห้องสมุดออนไลน์วิทยาลัยชุมชนยะลา 📲Website Login เพื่อยืมหนังสือ EBOOK

📚 https://www.elibrarycub.com/page/ycc/ycc-ebook.html 🔎

Link ค้นหาหนังสือในห้องสมุด https://library.iccs.ac.th/main/index.aspx 📣

ในกรณีที่ต้องการหนังสือในห้องสมุดให้ค้นหาตามลิงค์ ดังกล่าว

https://library.iccs.ac.th/main/index.aspx

เมื่อเจอหนังสือที่ต้องการแล้วทำการยืม และสามารถเข้ามารับหนังสือได้ที่วิทยาลัยชุมชนยะลาได้เลยคะ

 

    วันที่ 20 เมษายน 2565 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้นางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมความหลากหลาย พื้นที่พหุวัฒนธรรมปลายด้ามขวาน

ภายใต้โครงการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีศาสนา และศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมธรรม โดยมีนางสาวทรงจรรย์ แสงอรุณ รองผู้อำนวการศูนย์วิจัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา (ผู้รับผิดชอบโครงการ) อาจารย์ บุคลากร และกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์และห้องเรียน ณ ห้องประชุมโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อลดความใกล้ชิด ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

          ซึ่งภายในกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วยช่วงเช้าการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องชายแดนใต้สังคมที่เรียกว่า “พหุวัฒนธรรม” , ที่นี่ชายแดนใต้ความหลากหลายด้านวัฒนธรรม“บ้านเธอ บ้านฉัน ที่นี่บ้านเรา” และ“ป.ปรับ ป.เปลี่ยน” ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันให้ชีวิตมีสุข ช่วงบ่ายพบกับกิจกรรมกลุ่มการเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่องกิจกรรม “Get the point” และกิจกรรมเวทีสรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยดร.ยุทธนา กาเด็ม อาจารย์ประจำหลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้

          ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม วิถีศาสนา และศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมธรรม “บ้านเธอ บ้านฉัน ที่นี่บ้านเรา”

ภาพเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2565 รอบที่2
 
ไฟล์ PDF กดลิ้งค์ด้านล่าง
 
 
 
 
 
 
เข้าดูจากเพจ Facebook กดลิ้งด้านล่าง
 

วันที่ 11 เมษายน 2565 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาร่วมพิธีรดน้ำขอพร นายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ณ ห้องโสกเหลือง วิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ภาพเพิ่มเติม