วันที่ 29 ตุลาคม 2562 วันที่ 25 ที่ อาคาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ บุคลากรฝ่ายแผน พัสดุและวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564" ด้วยระบบงบประมาณรายจ่ายประจำของสถาบันวิทยาลัยชุมชน” โดยจัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

 

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา นำตัวแทนนักนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลาจำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แกนนำนิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม 

 

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาถวายบังคมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีฯ ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
 
 
 
 

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณวัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม