นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา  ลงพื้นที่เขตอำเภอในจังหวัดยะลาและในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาอาศัยอยู่ โดยลงพื้นที่ในระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2563 เพื่อส่งมอบ “ถุงน้ำใจ”ชุดอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเบื้องต้น  จำนวน 36 ครัวเรือน  ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา ที่มีความยากจนและเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)  ซึ่งหมู่บ้านถูกสั่งปิดทำให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของนักศึกษาและครอบครัว
# แล้วเราจะก้าวผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 อย่างปลอดภัยที่สุดไปด้วยกัน #ด้วยความห่วงใยจากวิทยาลัยชุมชนยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

ไม่ต้องกลัวจะเรียนไม่ทัน!!!
วิทยาลัยชุมชนยะลาเรามีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ สะดวก ปลอดภัยห่างไกล COVID-19

#ด้วยความห่วงใยจากวิทยาลัยชุมชนยะลา #วิทยาลัยชุมชนยะลา #โควิดเราต้องรอด

 

ห่างกันสักพัก เว้นระยะห่าง 2 เมตร เพื่อลดความเสี่ยง
ยืน-นั่ง ห่างกัน/ไม่อยู่ในที่ชุมชน/รักษาความสะอาด
ด้วยความห่วงใย วิทยาลัยชุมชนยะลา 

#วิทยาลัยชุมชนยะลา #อยู่ห่างไว้ไม่แพร่เชื้อเพื่อทุกคน #ห่างกันสักพัก #เพราะรักถึงต้องห่าง #stop #covid19

 

วันที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลายะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนออนไลน์และการเปิดภาคเรียนถัดไป

อ่านเพิ่มเติม

 

 

วันที่ 2 เมษายน 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนยะลา โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาส่งบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำทีมหัวงานและบุคลากรงานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี บริการสังคมฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรนักศึกษาและประชาชน ที่มาติดต่อประสานงานวิทยาลัยชุมชนยะลา จึงเห็นสำควรให้มีการทำความสะอาดสถานที่ บริเวณภายในและนอกอาคารสำนักงานมีความสะอาด พร้อมทั้งยังมีมาตรการการเฝ้าระวังและเตรียมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการและบุคลากรสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อต่าง ๆ จากตนเองและคนรอบข้าง นอกจากนี้ยังจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือกระจายอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของหน่วยงาน เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเบื้องต้น บริการสเปรย์ให้แต่ละกลุ่มทำความสะอาดฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อบริเวณโต๊ะทำงาน ห้องทำงาน โต๊ะประชุม เพิ่มความถี่ในการทำสะอาดของแม่บ้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดที่ต้องสัมผัส เช่น ราวบันได ประตู เครื่องสแกนนิ้วมือและบริเวณอ่างล้างมือในห้องน้ำ ตลอดจนในห้องทำงานให้เปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศทั้งก่อนและหลังการทำงาน สร้างความรู้เกี่ยวกับโรคนี้ให้เจ้าหน้าที่บุคลากรและประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างทั่วถึง

อ่านเพิ่ม