วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ข้าราชการวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

 

 

 

 

         วันศุกร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561  นายพล เสาะสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการและข้าราชการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ.
 
 
 
อ่านเพิ่มเติม facebook.
 
 

       วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมทีมบริหาร เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ แผนพัฒนา สถาบันวิทยาลัยชุมชนระยะ 5 ปี โดยมีวิทยาลัยชุมชน ทั้ง 20 แห่งเข้าร่วมจัดทำแผนงานเพื่อวางเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนตามทิศทางการพัฒนาพร้อมกัน

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.

 

 

    วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ผู้อำนวยการและตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา,วิทยาลัยชุมชนสงขลา,วิทยาลัยชุมชนสตูล,วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เข้าร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมทำความดี สร้างความสุข สู่ชายแดนใต้ ประสานงานร่วม โดยสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต) ส่วนหน้า และเครือข่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมฯ นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธี และมอบต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่10 ให้กับส่วนราชการนำไปปลูกเพื่อแสดงความจงรักภักดีในฐานะพสกนิกรโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม facebook.

    วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและอบรมพัฒนาศักยภาพระดับอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลาเป็นประธานพิธีเปิด ณ. หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จ.ยะลา

อ่านเพิ่มเติม facebook.