วันที่ 18 มีนาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนยะลา ทำความสะอาดภายในสำนักงาน ห้องประชุมและบริเวณพื้นที่ทำงาน ด้วยการนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้ ที่นั่งภายในสำนักงาน รวมทั้งโต๊ะ เก้าอี้ทำงาน ราวบันได และปุ่มกดลิฟต์ เพื่อเพิ่มมาตรการในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้
อ่านเพิ่ม

 

 

 

 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมกราคม 2563 จัดโดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคม ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 จำนวน 4 หลักสูตร ตั้งแต่วันที่16 มีนาคม – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ท่านที่สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ โดยใช้สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ค่าใช้จ่ายค่าลงทะเบียนชั่วโมงละ 5 บาท + ค่าสมัคร 10 บาท
เวลาเรียน จันทร์-ศุกร์ / เสาร์-อาทิตย์
หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรอาชีพ/บริการวิชาการ

 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่พูดคุยและติดตาม กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปหัตถกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพ : การตัดเย็บกระเป๋าผ้า ของกลุ่มชาวบ้านโกตาบารู ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในลักษณะเชิงพื้นที่ (Area-based) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 ณ มัสยิดกำปงบูเกะ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางสาวศศิกาญจน์ ชีถนอม ผู้อำนวยสำนักวิชาการ และนายธวัชชัย สุนทรนนท์ ครูผู้ช่วย ร่วมโครงการบันทึกข้อตกลง (MOU) และพบปะผู้นำสามจังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

อ่านเพิ่มเติม