วันที่ 16 มีนาคม 2563 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมนำปิ่นโต และปัจจัย ทำบุญถวายพระในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ณ วัดวาลุการามตำบล ยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา สำหรับกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “เรื่องราววิถีชีวิตบ้านฉัน ณ โกตา” กิจกรรม : อบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านศิลปวัฒนธรรม โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การบรรยายและเสวนา เรื่องสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ โดย คุณสันติ แต้พาณิช ผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียน /การผลิตคลิปสั้น อย่างไร ให้โดนใจ เทคนิคการถ่ายภาพผ่านมือถือ โดยคุณติชิลา พุทธสาระพันธ์ หัวหน้าศูนย์ข้าวภาคใต้ Thai PBS /เทคนิคการตัดต่อการผลิตและการผลิตเรื่องสั้น โดยนายลุกมาน สามะ เจ้าหน้าที่ตัดต่อ Thai PBS หลังจากนั้นให้เยาวชนจับกลุ่มลงพื้นที่ นำเสนอการขับเคลื่อนชุดความรู้โครงการอนุรักษ์สานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “เรื่องราววิถีชีวิตบ้านฉัน ณ โกตา” ในกลุ่มของตัวเอง เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนากิจกรรมการขับเคลื่อนด้านศิลปวัฒนธรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “เรื่องราววิถีชีวิตบ้านฉัน ณ โกตา”

อ่านเพิ่มเติม1

อ่านเพิ่มเติม2

 

 

 

วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมมะเมา ชั้น 2 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยข้าราชการครูและพนักงานราชการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ VDO Conference นำโดยสถาบันวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยชุมชนทุกจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องมาตรการรับมือ COVID-19 ตลอดจนหาแนวทางการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์หรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่อ COVID-19

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

 

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยชุมชนยะลา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ นายจักรกฤษณ์ ธัญญคุณากรสกุล นางภรณี เลื่องอรุณ นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ นายอาบีดีน มนูญทวี นางสุนันทา เสรี นางลักขณา ญาณภาพ นางสาววันเพ็ญ พงษ์สุวรรณ์ศิริและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา ครั้งที่ 3/2563 ในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติ และมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนยะลา ปีการศึกษา2563

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมในเพจเฟสบุ๊ควิทยาลัยชุมชนยะลา