วันที่ 27 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ (การทำขนมทองพับ) ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา โดยมีนายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในครั้งนี้ เป็นผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอเมืองยะลา

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.