วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายพล เสาะสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ และบุคลากร วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 9/2561 ภายใต้สโลแกน "โชว์ ช็อป ชิม ช่วย" โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ร่วมจัดนิทรรศการ บริการหมี่กะทิ และไอศกรีม ณ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.