วันที่ 29 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลา จัดกิจกรรมอบรมมารยาทและความฉลาดทางสังคม ภายใต้โครงการปรับพื้นฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางอรทิพย์ เจียรนัย เป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตมารยาททางสังคมให้กับศึกษานอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมกิจกรรม