วันที่ 31 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาได้ร่วมการแข่งขันกีฬานักกีฬาวิทยาลัยชุมชนระดับชาติ  ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 “อุทัยธานีเกมส์” ณ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ตำบลห้วยแห้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยเเบ่งตามประเภทดังนี้ 1.ขบวนพาเหรด 2.การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 3.การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ได้เเก่ วิ่งผลัดกระสอบ,วิ่งผลัดกินวิบาก,ส่งแป้งข้ามเมือง