วันที่ 5 กันยายน 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปี 2561 ณ ห้องวังแก้ว  โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นประธานเปิด

 

 

อ่านเพิ่มเติม facebook.