วันที่ 1 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนยะลาจัดงานมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ ให้กับนายพล เสาะสุวรรณ ณ ห้องภรณ์นิเวศน์ โรงแรมยะลาแกนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
     โดยมีนายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยะลา , คณะกรรมการสภา , รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา , ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี , ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส , รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมกล่าวอวยพร และยังมีบุคลากรวิทยาลัยชุมชน ร่วมงานมุทิตาจิต วันเกษียณอายุราชการ