วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และนายอาสมิง มะแซ ครูผู้ช่วย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนายวิสุทธิ์ ชูมัง เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1