วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยนางโนรฮีดายะห์ วาเจ๊ะ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมการขับเคลื่อนการบูรณาการ ด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้ชายแดน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี