#วิทยาลัยชุมชนยะลา คว้า 10 เหรียญทองขึ้นแท่นอันดับหนึ่ง การแข่งขันมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ วิทยาลัยชุมชน7 จังหวัดภาคใต้ วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 ณ เซ็ลทรัลฮอล ชั้น5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/150AD2q5qqCdX2EmeYdukyv-ZXdSymeFj/view?usp=sharing

 

 

อ่านเพิ่มเติม

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#มหกรรมวิชาการ

#การศึกษา