ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาชั้นปีที่ 1 แจ้งรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่2/2561 และตารางการอบรมระบบลงทะเบียน on-line ในวันที่ 28-30 มกราคม 2562 รายละเอียดด้านล่างครับ

 

รายละเอียดรายวิชา

 

รายละเอียดตารางการฝึกอบรม

 

อ่านเพิ่มเติม

 

#วิทยาลัยชุมชนยะลา 

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

#สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

#กระทรวงศึกษาธิการ 

#การศึกษา