ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลาชั้นปีที่ 2 แจ้งรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่2/2561 รายละเอียดด้านล่างครับ

รายละเอียดรายวิชา

อ่านเพิ่มเติม

 

 

#วิทยาลัยชุมชนยะลา 

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

#สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

#กระทรวงศึกษาธิการ 

#การศึกษา