ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
วันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาละยชุมชนยะลา จังหวัดยะลา
รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ

 

 

อ่านเพิ่มเติม

 

#วิทยาลัยชุมชนยะลา

#สถาบันวิทยาลัยชุมชน

#สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

#กระทรวงศึกษาธิการ