วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายอารี ดิเรกกิจและนายสมคิด ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ ยื่นใบสมัครเข้าร่วมประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าสมัครการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา

สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่วิทยาลัยชุมชนยะลาหรือที่สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเภษ 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 เมษายน 2562