วันที่ 3 เมษายน 2562 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธ์ สำหรับประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเพื่อทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เป็นการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ บริเวณวัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาณ บริเวณวัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา