วันที่ 3 เมษายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา 

นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลาลงพื้นที่เยี่ยมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนูรุลฮูดา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลา