กฟผ.ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ กฟผ. เพาะเมล็ดพันธุ์จิตอาสาพัฒนาสังคม รุ่น 11 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซน์ www.facebook.com/EGAT.CSR.CAMP/  

ส่งใบสมัครและเอกสารทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบด้านล่างนี้