วิทยาลัยชุมชนยะลา รับสมัครจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ผู้ประสานงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
1.อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
3.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office เป็นอย่างดี
4.มีความสามารถในการติดต่อประสารงาน
5.สามารถจัดทำหนังสือราชการภายในและภายนอกได้
6.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
7. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และละเอียดรอบคอม

รับสมัคร 23-25 เมษายน 2562 
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ชั้น3 อาคารสำนักงานวิทยาลัยชุมชนยะลา ในวันเวลาราชการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 073-216-646-7 หรือ www.yccs.ac.th และทางเพจวิทยาลัยชุมชนยะลา

https://drive.google.com/…/1UzJtD-B1DCzJmkPvG3dbpWEJW…/view…