วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่2 เข้าเรียนในหลักสูตรอนุปริญญา พิเศษเปิดโอกาสให้ผู้พิการเรียนฟรี!!!
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22-28 เมษายน 2562 โดยเปิดรับสมัครนักศึกษา 6 หลักสูตรดังนี้ การศึกษาปฐมวัย การปกครองท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการเกษตร และอิสลามศึกษา
 
รับจำนวนจำกัดเท่านั้น!!!
 
22-28 เมษายน 2562 เลือกสมัครเรียนได้ที่วิทยาลัยชุมชนยะลา
 
*สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สามารถสมัครได้ที่
- ศูนย์อำเภอเบตง
- ศูนย์อำเภอรามัน
- ศูนย์อำเภอยะหา
 
(หากสนใจสาขาอืนๆต้องมาสมัครที่วิทยาลัยชุมชนยะลาเท่านั้น)
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 073-216-646-7 หรือทางเพจวิทยาลัยชุมชนยะลา