วันที่ 26 เมษายน 2562 นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยชุมชนยะลาและร่วมดำเนินการคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ณ อาคารวิทยบริการ ชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา จังหวัดยะลา