เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาเข้าร่วมพิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา