วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 บุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนเฉลิมพระเกียรติและบริเวณรอบศาลหลักเมืองยะลา เป็นการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนร่วม โดยมีนายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณศาลหลักเมืองยะลา (ถนนสุขยางค์) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา