วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา