วันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างหน่วยงาน ภายในจังหวัดยะลา จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานเปิดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา