วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายณรงค์ ชูเพชร ข้าราชการบำนาญ และนางสุภามาศ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิทยาลัยชุมชนยะลา ลงพื้นที่โรงเรียนคุรุชนพัฒนา​ เพื่อร่วมหารือการจัดอบรมอาชีพให้แก่นักเรียน​โรงเรียนคุรุชนพัฒนา​ ซึ่งเป็นโรงเรียน โครงการกองทุนการศึกษา

โดยมีนายธีรพงษ์ สำเร ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุชนพัฒนา และคณะตอนรับเข้าร่วมหารือ ณ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา​ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยวิทยาลัชุมยะลา มีแนวทางดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนคุรุชนพัฒนา เพื่อให้นักเรีนมีอาชีพ เกิดรายได้ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของตนเอง