วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตราจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลา นำตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนตำบลโกตาบารู และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนยะลา ชมนิทรรศการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย ปลัดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มพื้นที่การผลิตข้าวในภาคใต้ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตร (Field Day) ณ แปลงสาธิตเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี ตำบลมะกรูด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ภายในโครงการมีการสาธิตการใช้รถไถ่ปักดำแบบเดินตามและสาธิตการใช้เครื่องเพาะกล้า โดยสามารถนำความรู้เทคนิคกระบวนการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และชาวบ้านจากชุมชนตำบลโกตาบารูได้เห็นช่องทางเทคนิคกระบวนการใหม่ๆในการพัฒนาต่อไป