บรรยากาศในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ในโครงการ YOUTH TALK ตัวตน ความฝัน ความหวังและโอกาส ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562 
นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตราจ้างวิทยาลัยชุมชนยะลา และตัวแทนนักเรียนทุนโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ร่วมกิจกรรมพบนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล,ชมวัดพระแก้ว,พิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยาม,และเดินทางไปสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS เพื่อศึกษาดูงาน ณ ห้องสตูดิโอ