วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและคณะทำงานฯ นำคณะผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการจัดการความรู้เชิงพื้นที่ Area based ในพื้นที่ชุมชนบ้านโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายนำชัย กฤษณาสกุล ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนสงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นางซูไฮลา ลือธีรลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา ตัวแทนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยชุมชนยะลา พัฒนาการอำเภอรามันรามัน พัฒนาการเทศบาลตำบลโกตาบารู ทีมงานเทศบาลตำบลโกตาบารู คณะทำงานวิทยาลัยชุมชนยะลา และชาวบ้านเทศบาลตำบลโกตาบารู ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

 

นายรอนิง ดอเลาะหะวอ นายกเทศมนตรีตำบลดกตาบารู ในฐานะเจ้าบ้านได้ให้การตอนรับและบรรยายภาพรวมที่สำคัญๆ ในพื้นที่ตำบลโกตาบารูตลอดจนลงพื้นที่  สำหรับพื้นที่ที่จะลงตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประกอบด้วย ศูนย์การพัฒนาเด็กเล็กอัลมูบารัค ,กลุ่มแม่บ้านหลักสูตรการทำบุหงาซีเร๊ะ(ขันหมากมลายู) ณ ชุมชนนาเตย ,การทำลูกประคบสมุนไพร (กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ) ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลโกตาบารู, โรงเรียนบ้านดกตาบารู กิจกรรมสร้างแกนนำเรียนรู้เตรียมความพร้อมเรื่องการเพาะเห็ดในตะกร้า และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มมัดย้อม กลุ่มทำขนมเบเกอรี่ กลุ่มทำขนมพื้นเมือง ณที่ทำการกลุ่มแม่บ้านโกตาบารู การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่ วิทยาลัยชุมชนยะลาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจัดการความรู้เชิงพื้นที่ Area based นี้จะทำให้ชาวบ้านในชุมชนโกตาบารู สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิมของชาวบ้านเองทำให้เกิดรายได้เพิ่มยิ่งๆขึ้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/yalacc/photos/?tab=album&album_id=2903919453165519