ด้วยสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 19 อัตรา โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 2 - 19 กันยายน 2562ทางเว็บสมัคร :: https://iccs.thaijobjob.com

รายละเอียด :: http://www.bcca.go.th/uploads/userfiles/files/Jobiccs(1).pdf