วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยวิทยาลัยชุมชนยะลาได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครจ้างเหมาบริการ เสร็จสิ้นแล้ว มีผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ ตามเอกสารที่แนบมาดังนี้