วันที่ 28 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนยะลาเปิดสอนหลักสูตรการตลาดออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 5 กันยายน 2562 ณ วิทยาลัยชุมชนยะลา จังหวัดยะลา โดยวิทยาลัยชุมชนยะลาได้เรียนเชิญนายชารีฟ เด่นสุมิตร กรรมการผู้จัดการบริษัทแอส ออเดอร์ จำกัด ที่มากด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายตลอดหลักสูตรการตลาดออนไลน์ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวนี้หวังเป็นอย่างยิ่งให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ แนวคิด เทคนิคต่างๆสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้ต่อไป

อ่านต่อเพิ่มเติม