วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ประกาศตามที่วิทยาลัยชุมชนยะลา ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน 2 ตำแหน่ง เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา ทั้งนี้ให้ผู้จ้างเหมาบริการวิทยาลัยชุมชนยะลา ให้มารายงานตัวและปฏิบัติงานในวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 08.30 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารตามแนบดังนี้

อ่านต่อเพิ่มเติม