วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ นางสาววรวรรณ ทิวาลัย นักวิชาการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

อ่านเพิ่มเติม