"สวยอ่ะ เก๋ไก๋ มีลายและแบบเป็นของตัวเอง ปลื้มหนักมาก......"ผลงานการทำผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมและกระเป๋าผ้ามัดย้อม

ท่านใดสนใจ อยากมีผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมเป็นของตัวเอง สร้างเป็นอาชีพ สามารถสมัครได้ที่ วิทยาลัยชุมชนยะลา โทร. 073-216-646

#วิทยาลัยชุมชนยะลา #ส่งเสริมอาชีพ#การจัดอบรมหลักสูตรการประยุกต์ผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก #กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมและกระเป๋าผ้ามัดย้อม รุ่นที่1/2561