วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ โฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ นางสาวชื่นชีวัน บุญทัน ครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยะลาและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา นำตัวแทนนักนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลาจำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "แกนนำนิสิตนักศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง" เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม