วันที่ 29 ตุลาคม 2562 วันที่ 25 ที่ อาคาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (KB) มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา มอบหมายให้ บุคลากรฝ่ายแผน พัสดุและวิชาการวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564" ด้วยระบบงบประมาณรายจ่ายประจำของสถาบันวิทยาลัยชุมชน” โดยจัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม