วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตราจ้าง เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา2563 (รุ่นที่2) เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสการพัฒนาและศึกษาต่อในสายอาชีพชั้นสูง สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการผลิตบุคลากรสายอาชีพเพื่อรับรองยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ณ ห้องแซฟไฟร์ 201 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อ่านเพิ่มเติม