วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลามอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลาและตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา เข้าร่วมประชุมโครงการความร่วมมือในการจัดทำงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้สู่ความยั่งยืน ณ ห้อง Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านเพิ่มเติม