วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องประชุมชั้น 3 วิทยาลัยชุมชนยะลา นายวิชาพร ชินประพัทธ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา พลศรี นางลักขณา ญาณภาพ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยะลา นายวรัญญู แก้วทอง ครูอัตราจ้าง ตัวแทนบุคลากรวิทยาลัยชุมชนยะลา และนักศึกษาให้การต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักศึกษา

อ่านเพิ่มเติม